logo_veebi
Noored dialoogis poliitikutega raames toimusid kaks osaluskohvikut ja üks visioonikonverents. Osaluskohvik „Otsustavad need, kes valitsevad! ” päeva esimese pooles toimus avaliku esinemise koolitus, mida viis läbi Anna Karolin Väitlusseltsist, kes ühtlasi oli ka kogu päeva moderaatori rollis.
Päeva teises pooles jõudsid kohale poliitikud ning noored said nendega ühiselt laudades oma äsja õpitud argumenteerimisoskusi harjutada ja proovile panna. Osaluskohvikus arutati haridus-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, sotsiaal-, keskkonna-, majanduspoliitika ja riigivalitsemise üle. Osaluskohvikus osales enam kui 50 noort poliitikahuvilist, et Eesti tuntud poliitikutega ühiskondlikult-olulistel teemadel arutleda ning probleemidele lahendusi otsida.
Poliitikute seast olid kohal Eiki Nestor, Peeter Kreizberg, Evelin Sepp, Silver Meikar, Mailis Reps, Aleksei Lotman, Indrek Saar, Hannes Astok, Liisa-Ly Pakosta, Kalle Palling, Maret Maripuu jpt. Üritus sai väga head tagasiside nii noorte kui ka poliitikute poolt. Kõrgelt hinnati nii avaliku esinemise koolitust, kui ka võimalust konstruktiivselt poliitikutega ja vastupidi noortega arutada.

Visioonikonverentsil “Mina muudan Eesti tulevikku!” arutati, kuulati, analüüsiti ja ammutati teadmisi sellest, kuidas toimuvad riiklikul ja kohalikul tasandil elulised otsustusprotsessid ning vahetati rolle tuntud poliitikutega: Tõnis Lukas, Mailiis Reps, Aleksei Lotman ja Indrek Tarand. Toimus osalussimulatsioon, noorteportaali tutvustamine ja diskussioon teemal „Kuidas Eestis edasi?”.

Ühiskonnateaduste teabepäeva „Riigiteadused–kellele, kuidas, miks?“ raames toimus osaluskohvik „Valitsejad väljaspool valitsust“. Diskussioonid toimusid kultuuri-, haridus- ja majanduspoliitika ning riigivalitsemise küsimustes. Diskussiooniteemade valik oli lai: näiteks kultuuripoliitika laudkonnas arutleti muu hulgas selle üle, kuidas kolmas sektor saab mõjutada kultuuripoliitika kujundamist Eestis, mida peaks riik eelkõige silmas pidama kultuuri toetamisel; riigivalitsemise laudkonnas arutleti noorte võimaluste üle osaleda riigi valitsemises, mida muudaks Eestis noortele valimisõiguse andmine alates 16. eluaastast;  majanduspoliitika laudkonnas vahetati mõtteid muude teemade kõrval ka selle üle, missugused peaksid olema Eesti majanduspoliitika arengusuunad ja prioriteedid järgmise viie aasta jooksul, mida tuleks teha, et ettevõtlus jõuaks senisest enam maapiirkondadesse; hariduspoliitika lauas vahetati mõtteid selle üle, kas venekeelsed koolid peaksid minema üle eestikeelsele õppele alates esimesest klassist  ning kuidas sellele protsessile saaks kaasa aidata eesti keelt kõnelevad noored, aga ka selle üle, missugused on peamised kitsaskohad Eesti haridusmaastikul ning mida saab nende leevendamiseks teha kolmas sektor.

Noortega käisid osaluskohvikus mõtteid vahetamas mitmed tuntud poliitikud nagu Mart Laar, Mailis Reps, Jaak Aaviksoo, Silver Meikar, Maret Maripuu, Jaanus Marrandi, Taavi Rõivas, Liisa-Ly Pakosta jpt.