Arvamus, et pensionäridel on suurim vaesusrisk, pole päris täpne, sest noored võivad elada kehveminigi kui pensionärid, kirjutas Maaleht.

“Üksikul pensionäril on vaesusrisk tunduvalt väiksem kui üksikul noorel,” ütles Poliitikauuringute Keskuse Praxis uurimuse “Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile” üks autoreid, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit.

Eakate vaesusrisk on madal seetõttu, et ligi 99% pensionäridest saab riiklikku pensioni, mis tagab neile vaesuspiirist kõrgema sissetuleku. Teiseks põhjuseks on Tiidu sõnul see, et pensionid on suhteliselt ühtlase suurusega. Pensionäride suureks plussiks on seegi, et suurem osa neist elab oma elamispinnal.

Kõige madalam vaesusrisk on abielus pensionäridel: neil on iga kuu kindel sissetulek olemas. Kõrgem vaesusrisk on rahvapensioni saajatel ja väljateenitud aastate pensionäridel. “Nende arv on aga suhteliselt väike,” lisas Tiit.

-EPL

Allikas: Noorte vaesusrisk on pensionäridest suurem, ERR