Eestis kasutab võimalust lapsega koju jääda ja vanemahüvitist saada kõigest alla kahe protsendi meestest.

Poliitikauuringute keskuse Praxis küsitlus kinnitab, et niisuguse otsuse põhjus pole üksnes majanduslik.

Allikas: Isad ei taha lastega koju jääda, Reporter