Praxise analüütik Helena Rozeik andis Kuku raadiole intervjuu Eesti toodete e-ekspordist. Rozeik tutvustas Praxise uuringut, mille eesmärk oli välja selgitada, mis on eesti e-ekspordi peamised takistused. “Tulemused kinnitavad, et e-eksport on Eesti ettevõtjate jaoks üsna uus valdkond,” ütleb analüütik.

Teise takistusena toob Rozeik välja veel selle, et ettevõtjatel jääb puudu teadmistest, kuidas e-eksporti edukalt läbi viia. “Teadmatus seisneb selles, et milliseid logistilisi ja- makselahendusi kasutada, millised on erinevate riikides regulatiivsed nõuded,” mainib Rozeik. Praxise analüütikud tegid ka ettepanekuid, millega võiks antud teema puhul tegeleda. Rozeik ütleb, et eelkõige oleks vaja tegeleda teadlikkuse tõstmisega ning eesti riigi ettevõtluse kuvandi tugevdamine rahvusvahelistel turgudel.

Allikas: Analüütik: e-eksport on Eesti ettevõtjate seas üsna uus valdkond, Raadio Kuku