Mirjam Burget

Majandus ja säästev areng
Analüütik

Mirjam liitus Praxise majanduse ja säästva arengu programmiga suvel 2022. Tema varasemad uuringud on keskendunud vastutustundlikule teadusele ja innovatsioonile hariduses ning nüüdisaegsele õpikäsitusele ahhaaliku kooli kontekstis. Ta on juhendanud arvukalt bakalaureuse- ja magistritöid säästva arengu, haridustehnoloogia ja nüüdisaegse õpikäsituse teemal. Oma töös on ta kasutanud nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid uurimismeetodeid, kuid südamelähedasemaks peab Mirjam kvalitatiivset uurimisviisi.

Mirjamil on bakalaureusekraad Eesti maaülikoolist (loodusvarade kasutamise ja kaitse), magistrikraad Tartu Ülikoolist (bioloogiaõpetaja) ning doktorikraad haridusteadustes. Ta on olnud aasta vahetusüliõpilane Leibnizi Ülikoolis Hannoveris.

Mirjamil on pikaajaline kogemus nii Eesti kui rahvusvahelistes projektides töötamises ja juhtimises. Koolitaja ja õppejõuna on ta töötanud üle kümne aasta. Talle meeldib töötada inimestega ning ta väärtustab kõrgelt meeskonnatööd. Mirjam räägib kõrgtasemel inglise keelt ning algtasemel saksa ja vene keelt.

Vabal ajal meeldib Mirjamile lasta oma loovus valla keraamika töötoas, harrastada pilatest ning rännata mööda maailma ringi. Tal on loodusaed, kus eksperimenteerib lillemuru ja permakultuuri põhimõtetega. Lisaks meeldib Mirjamile kokata – katsetada uusi retsepte ning leida nutikaid viise hooajalise toidu säästlikuks kasutamiseks.