Maari Põim

Sooline võrdsus ja võrdsed võimalused
Analüütik

Maari on üle kümnendi töötanud inimõiguste valdkonnas eri rollides. Näiteks juhtinud mitu aastat HarNos rahvusvahelisi inimõiguste hariduse teemalisi projekte ning töötanud Brüsselis Euroopa Parlamendi FEPSi-nimelises mõttekojas noorema poliitikanõunikuna soolise võrdõiguslikkuse ja rände alal. Tal on kogemusi ka koolitajana, viimati näiteks Mondos.

Ta lõpetas soo-uuringute magistrantuuri Budapestis Kesk-Euroopa ülikoolis ning enne seda andragoogika bakalaureuseõpingud Tallinna Ülikoolis. Maari on osalenud ka Södertörni ülikoolis Stockholmis sotsiaalsete garantiide ja mobiilsuse alases teadusprojektis. Maari usub vägivallaennetusse ning hindab mittekonventsionaalseid algatusi, mitmekesisust, empaatiat ja hoolivust. Viimasel ajal huvitub erivajadusega naiste õigustest ning vangide ligipääsust inimõigustele.

Endast rääkides: feminist, armastab kirjutada ja loeb meeleldi noorema põlvkonna naisautorite gootilisi ja viktoriaanlikke romaane. Valdab vabalt inglise keelt ja on külastanud veerandikku maailma riikidest. Armastab loodust ning loomi.