Praxis analüüsib kahepoolse arengukoostöö praktikaid ja koostööd uutes Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti ametliku kahepoolse arengukoostöö partnerriikideks on Afganistan, Moldova, Ukraina, Gruusia, Valgevene, Armeenia ning Azerbaidžaan. Analüüs keskendub just neile riikidele, kuid vaadeldakse ka teisi.

Projekti käigus uuritakse spetsiifilisemalt kaubandussuhete, erasektori ja kodanikuühiskonna rolli ja mõju arengukoostööle ja partnerriikide eesmärkidele. Projekti eesmärkideks on nii uut teadmist luua kui ka edendada arengukoostöö valdkonnas koostööd uute liikmesriikide vahel. Projekti juhtpartneriks on Bulgaarlaste Center for Economic Development (CED), lisaks Praxisele osalevad veel seitse Kesk- ja Ida-Euroopa uurimiskeskust või mõttekoda.

Augusti alguseks on projekti raames toimunud kolm töötuba, mille käigus täpsustati uuringu haaret, rakendatavaid analüüsimeetodeid, plaanitud eestkostetegevusi ja oodatavaid tulemusi. Alanud on esialgsete andmete kogumine, järgnevad küsitlused, intervjuud ja fookusgrupid Eesti arengukoostöö teostajatega, samuti on sügisel ja uuel aastal kavas mitu avalikku üritust. Projekti lõpuks korraldatakse Sofias konverents, kus tutvustatakse uuringu tulemusi laiemale maailmale.