Ajakirja Sotsiaaltöö läinud aasta 5. numbrist saab lugeda Praxise analüütik Pirjo Turgi ülevaadet uuringust “Asenduskodudes kasvanud noorte valmisolek iseseisvaks eluks”. Uuringu eesmärk oli kirjeldada asenduskodudest iseseisvuvate noorte olukorda ning asenduskoduteenuse võimalusi ning praktikat seoses iseseisvuvate noortega.

Uuringu sihtrühmaks olid 15-24-aastased asenduskodudes elavad noored, kellel seisab lähiaastatel ees asenduskodust lahkumine ning iseseisva elu alustamine. Uuringu tulemusena anti soovitusi, kuidas parandada ja arendada noorte valmidust iseseisvasse ellu astumisel ja kuidas kohalike omavalitsusüksuste sotsiaaltöötajad saaksid iseseisvuvaid noori efektiivsemalt toetada.