Täna kogunevad 38 arstliku eriala, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Praxise esindajad Väätsale seminarile, kus tehakse esimene kokkuvõte ligi poolteist aastat kestnud arstlike erialade arengukavade kaasajastamise protsessist.

“Protsessi algatas Sotsiaalministeerium soovides saada kõikide arstlike erialade kaasajastatud seisukohti nii iga eriala arengu kui ka tervishoiusüsteemi tulevikusuundade kohta laiemalt. Tutvustasime erialadele poolteist aastat tagasi oma visiooni esmatasandi arstiabi ja haiglavõrgu arengutest, nüüd saame kõrvale panna erialade ekspertide ettepanekud,” selgitas Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste ning lisas, et kogu selle mahuka projekti koordineerivat rolli kandis Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Seminaril tutvustab Praxise projektijuht Heli Laarmann arengukavade koondanalüüsi esimesi järeldusi ning Heli Paluste omakorda uuendatud arengukavade põhjal kujunevat haiglavõrgu ja esmatasandi visiooni. Kutsutud on ka Eesti Õdede Liidu esindajana president Ester Pruuden, kes annab ülevaate õenduse ja ämmaemanduse arengutest aastani 2020.

Seminaril osaleb ka sotsiaalminister Hanno Pevkur, kes on protsessi jooksul korduvalt ekspertidega kohtunud, arutamaks tervishoiusüsteemi arenguid lähi- ja pikemas perspektiivis.

“Meie kõikide ühiseks huviks on toimiv ja Eesti elanike vajadustele vastav tervishoiusüsteem. Peame erialade sisendit selles osas äärmiselt oluliseks,” lisas Heli Paluste.

Heli Laarmann tõdes, et arstlikud erialad on teinud ära suure töö. “Sisukaid ja mitmekesiseid ettepanekuid tervishoiusüsteemi paremaks korraldamiseks on väga palju. Erialade detailsem nägemus tervishoiusüsteemist täiendab hästi plaane, mis sisalduvad hea tahte koostöökokkuleppes,” ütles ta. “Samas ettepanekute rohkus tähendab prioritiseerimist nende elluviimiseks ja enamasti ka olulist koostööd osapoolte vahel vajalike muutuste realiseerimiseks.”