Sel nädalal sai alguse vabaühenduste juhtide arenguprogramm. Viljandis toimus esimene koolitus, kus teemadeks olid: vabaühenduse juhi roll, enesejuhtimine ning inimeste juhtimine.

Programmi juhtivõppejõud Annika Uudelepp pööras osalejate tähelepanu koolituspäeva avades ja eesseisvat ühist teekonda tutvustades selle eesmärgile: „Oluline ei ole mitte üksnes see, et te saate targemaks ning teil ja meil on koos huvitav oluliste teemade üle arutleda, vaid et teie ühendused muutuksid tõepoolest tugevamaks ja nende mõju ühiskonnas paraneks.“”

Programmi avapäeval tuli osalejaid tervitama ka KÜSK-i juhataja Agu Laius, kes sama sõnumit veelgi otsesemalt rõhutas, väites, et „kuna tegemist on pilootprogrammiga, siis paneb see osalejatele peale suure vastutuse – nende ühenduste mõju paranemine ühiskonnas peab saama nähtavaks, selline programmi tulemus annaks ka aluse ja võimaluse pakkuda seda ka edaspidi vabaühenduste juhtidele.“

Arenguprogrammis osalejateks on mittetulundusühingute ning sihtasutuste juhid, kes aitavad otseselt või kaudselt kaasa riigi tasandil tehtavatele otsustele.
Vaata osalejate nimekirja siin.

Arenguprogrammi tellija on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.