Praxise andmetöötlejaks ootame inimest, kelle silmad lähevad särama, kui on võimalik toimetada igasuguste andmehulkadega – on see siis andmete sisestamine, neis korra loomine, töötlemine või esmane analüüsimine. Lisaks nendele töödele on Su ülesanne andmeid otsida, andmepäringuid teha ning ka andmeid visualiseerida. Sa oled toeks Praxise analüütikutele, et uuringuprojektides saaksid uurimisküsimused vastused.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • sul on bakalaureusekraad;
 • sul on ette näidata kogemus andmete sisestamise, korrastamise ja töötlemisega;
 • tunned Excelit ja selle põhilisi kasutusvõimalusi;
 • oskad andmete põhjal koostada jooniseid ja graafikuid;
 • oled tuttav tabelarvutamise põhitõdedega;
 • oled korrektne ja talud hästi rutiinset tööd;
 • valdad hästi eesti keelt.

Kasuks tuleb, kui:

 • tunned Statat, Ri või mõnda muud statistika- ja andmeanalüüsiprogrammi;
 • sul on ülevaade Eesti põhilistest avalikest andmekogudest;
 • oled kokku puutunud e-küsitluskeskkondadega;
 • oskad kasutada mõnda kujundusprogrammi;
 • suudad toimetada ingliskeelsetes andmebaasides ja küsitluskeskkondades.

Liitu Praxise meeskonnaga, sest siin:

 • saad anda oma panuse, et sünniks Eestit edasiviivad muutused erinevates poliitikavaldkondades;
 • saad töötada ja areneda koos Eesti parimate analüütikutega;
 • ümbritseb sind inspireeriv, paindlik ja hooliv töökeskkond, kus väärtustatakse meeskonnatööd ja ühiseid tegemisi;
 • on sul võimalus töötada nii meie Tallinna kui ka Tartu kontoris.

Saada palun CV koos motivatsioonikirja, ühe soovitaja kontaktandmete ja palgasooviga aadressile personal@praxis.ee. Motivatsioonikirjast oleks tore lugeda, millised on olnud Sinu senised suurimad tööalased õnnestumised ning mis Sind motiveerib kandideerima. Kandideerimise tähtaeg on 2. detsember 2016.