Euroopa Komisjon koostab iga aasta ülevaate väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud poliitika elluviimise kohta vastavalt Väikeettevõtluse algatusele (Small Business Act).

Väikeettevõtluse algatus on Euroopa tasemel ettevõtluspoliitika initsiatiiv, mille raames on kümne alateema alla koondatud meetmed parandamaks ettevõtlustingimusi just väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid silmas pidades.
Praxis koostas ülevaate Eesti tegevustest SBA elluviimise osas.

Samuti kontrolliti üle Eesti kohta kogutava statistika (võrdleme siseriikliku statistikaga) ning aidati seda tõlgendada.