Addenda OÜ ja Praxise eestvedamisel toimus 2011.a. kevadel ülikoolide õppejõududele, lektoritele ja täiendkoolitajatele suunatud Ettevõtluskaasuste koostamise ja kasutamise koolituse. Koolituse viis läbi Kopenhaageni Ärikooli (Copenhagen Business School) professor Daniel Hjort.

Koolituse eesmärk oli saada Eestisse rahvusvahelisele tasemele vastavate õppekaasuste kirjutamise kompetents, luua praktilise ettevõtlusõppe toetamiseks kvaliteetsete elektrooniline kaasuste kogum, mis on kirjutatud Eestis tegutsevate ettevõtete arengulugude põhjal ning ärgitada nende kaasuste aktiivset kasutamist ettevõtlusõppes nii majandus- kui mittemajanduserialadel.

Kursuse tulemusena valmis 15 õppekaasust ettevõtluse erinevatest valdkondadest: müügitegevus, turundusstrateegia, tootearendus, innovatsioon, konkurentsipoliitika, ettevõtte kasv jne. Kirjeldatud juhtumid annavad aimu reaalselt eksisteerivate Eesti ettevõtete näitel nende igapäevasest toimimisest, ettetulevatest dilemmadest ja probleemidest, mis juhil ja teistel meeskonnaliikmetel lahendada tuleb.

Projekti rahastas EAS.