Eestit ootab eest õpilaste arvu drastiline vähenemine, sellega seoses on õppeasutusi selgelt liiga palju. Teisalt on õpetajaskonnas näha vananemise tendentsi. Kuidas korrastada koolivõrku ning muuta õpetaja amet atraktiivseks? Mida lubavad erakonnad teha selleks, et kõigil õpilastel oleks võimalik haridusest osa saada?

Poliitikauuringute Keskus Praxis jälgib Riigikogu 12. koosseisu valimistega seonduvat valimisdebatti ja koostab erakondade valimisprogrammide sõltumatu analüüsi. Hariduse teemal on valimisdebatis  seni  kõne all olnud peamiselt tasuta kõrgharidus, mille näol on tegemist poliitilise eelistusega.

Laiendamaks hariduseteemalisi arutlusi, keskendub Praxis küsimustele, mis puudutavad koolivõrgu korrastamist, õpetamise ja õppe sisu kvaliteeti ning haridusele ligipääsu.

Erakondade valimislubaduste puudusena võib esile tuua üldsõnalisuse ja ebakonkreetsuse. Valijale ei ole paljudes küsimustes selge, mida väljendid nagu “toetame”, “soodustame” või “teeme koostööd” sisuliselt tähendavad.

Valimislubadustes püüavad erakonnad eristuda, kuid programmides on välja käidud vähe uusi lahendusi. Hariduse valdkonnas on üleval mitmed tundlikud teemad, näiteks koolivõrgu küsimustes otsustav lahendamine tähendaks selget valikute tegemist, kas osade koolide või nende kooliastmete sulgemist. Selles osas ei võta aga erakonnad seisukohta ning näib, et koolivõrgu kujunemine kulgeb edasi omasoodu ning sõltub omavalitsuste koostöösoovist.

Uute mõtete osas jääb eriti tagasihoidlikuks ka praegu valitsuses hariduspoliitikat kujundav IRL. Tavapärasest veidi teistmoodi lähenemist pakuvad Rohelised, näiteks õpetajakutse seaduse näol, mille sisu jääb küll avamata.
Kõik erakonnad on nõus vajadusega toetada üliõpilasi majanduslikult – tudengipalka lubavad Sotsiaaldemokraadid; Reformierakond aga lubab tõsta õppelaenu summat. Keskerakond ja Sotsiaaldemokraadid soovivad parandada tudengite elamistingimusi.

Programmides on puudu ka  tööturu ning üliõpilaste ootuste ja vajaduste sidumine kõrghariduse fookuste ja kvaliteediga.

Pikema analüüsiga saab tutvuda Praxise kodulehel. Praxis jälgib Riigikogu 2011. aasta valimisi ja uue koalitsiooni tööd valitsuse tegevusplaani elluviimisel. Analüüsi valmimist on toetanud Open Society Foundations.