Koostasime e-teenuste metoodikajuhise, mis sisaldab hindamise teoreetilisi aluspõhimõtteid, praktilisi juhiseid hindamise ellu viimiseks ja näidiskaasust Eestis tehtud hindamise tulemusest. Juhis on universaalselt kasutatav avalike e-teenuste hindamisel, aitab seada eesmärke ja valida meetodeid.

Valitsused üle maailma kasutavad laialdaselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (IKT), et pakkuda teenuseid ja täita oma funktsioone. IKT kasutuselevõtt on olnud kiirem kui võimekus neid süsteeme hinnata. E-teenuseid on nelja tüüpi: valitsuselt valitsusele, valitsuselt kodanikule, valitsuselt ettevõttele ja valitsuselt töötajale. IKT on võimeline muutma kõikide osaliste sooritust, kuid tegelik mõju oleneb suuresti mitmetest selle süsteemi rakendamise ja kasutamisega seotud tegurist. Selleks et teha IKTga seoses paremaid otsuseid on vaja süstemaatiliselt läheneda e-teenuste mõistmisele, kirjeldamisele ja mõõtmisele.

Juhendmaterjal pakub sissejuhatust hindamise mõistesse, teeb sissevaate hindamisprotsessi ja annab ülevaate meetodite valimist. Teooriat toetavad näited Eestis teostatud e-teenuste hindamistest. Juhis on töövahend analüütikutele, avaliku sektori töötajatele ja teistele spetsialistidele, kes plaanivad ette võtta avaliku e-teenuse hindamisprotseduuri või luua selleks sobivat süsteemi. Tutvu juhisega siin.

kasiraamatu lehed