Praxise Akadeemial lõppes suur rahvusvaheline projekt “Euroopa Liidu uute liikmesriikide panus ja roll arengukoostöös”, mille eesmärk oli analüüsida arengukoostöö kogemusi ja koostööd üheksas viimati Euroopa Liiduga liitunud liikmesriigis ning jagada osalevate riikide vahel kogemusi. Kui Sind huvitab, mida teevad Eesti ühendused ja ettevõtted arengumaades; mida meie oma panusega oleme aidanud paremaks teha; mida saab teha, et rahakasutus oleks mõistlikum ja täpsemalt suunatud; kas kaubandussuhted mõjutavad arengukoostööd; kas samu põhimõtteid saavad järgida nii ettevõtted kui ka ühendused; milliseid soovitusi ja kogemusi saame jagada teiste EL-u liikmesriikidega, siis loe eestikeelset kokkuvõtvat poliitikaanalüüsi “Eesti panus ja roll arengukoostöös” ning kolme ingliskeelset analüüsi. Trükised on saadaval ka Praxise Tallinna kontoris.