3-9.märtsil viibib Avatud Eesti Fondi kutsel Eestis 20 välisvaatlejat Moldovast, Gruusiast, Armeeniast, Lätist ja Slovakkiast, keda lisaks Eesti osalejatele huvitab, et valimised oleksid sisukamad, läbipaistvamad, ausamad.

Lisaks praktilisele valimisvaatlusele 6. märtsil toimuvad enne ja pärast seda ka mitmed diskussioonid ja kohtumised ekspertidega, kus arutletakse selle üle, kuidas kodanikuühendused saavad kaasa rääkida valimiste debatis.

4. märtsile on planeeritud seminar, mis käsitleb läbipaistvust, erinevaid rikkumisi ja valimislubadusi käimasolevate valimiste puhul Eestis ning mida Eesti kodanikuühendused siis konkreetselt teinud on. Urmo Kübar räägib hea valimistava valvuritest näiteks, tutvustab ENL varivalimiste projekti. Hille Hinsberg tutvustab, kuidas Praxis jälgis valimisi ning tegi erakondade programmide analüüse.