Sõltumatu mõttekeskus Praxis analüüsib järgneva nelja nädala jooksul erakondade valimislubadusi sotsiaalkaitse, tervishoiu, majanduse, töökäte puudus ja demograafia ning riigireformi teemadel. Pakutakse välja ka pika-ajaliselt Eesti arengut puudutavad aruteluteemad, millele võiks valimisdebatis rõhku panna.

Praxis koostab analüüsidele ja valdkonna trendidele baseeruvad taustapaberid Eesti arengu jaoks pikaajaliselt olulistel teemadel. Algatuse eestvedajate sõnul ei ole valimised ainult poliitikute asi. Valimisdebatt peaks ka valijaid harima ja looma ühtset mõtteruumi sellest, mis on üldse olulised teemad, millised on need muutused ja trendid, millega peame olema võimelised kohanema, mis on meile jõukohane. „Et debatt looks arusaama Eesti väljakutsetest ja paneks mõtlema Eesti vajaduste, valikute ja võimaluste üle, mitte ei piirduks valimislubaduste kajastamisega,“ toonitas mõttekoja juht Annika Uudelepp.

„Eesmärk on tekitada enne valimisi sisukas, edasiviiv ja tulevikkuvaatav arutelu, kus ajakirjanikud oskavad küsida sisuliselt ja süsteemselt ning valijad saavad aru, kui reaalsed on mingid lubadused ja mis selle tulemusel muutub. Valimisdebatt ei peaks olema erakondade ühepoolne monoloog ning populistlike lubadustega avaliku ruumi üleujutamine. Vastupidi, tuleks luua informeeritud keskkond, et valijad oskaks näha kaugemale kui lööklaused ja pealkirjad,“ selgitab tegevuse eesmärki Uudelepp.

Mis on pikaajaliselt tähtis?

Ta lisas, et valimiseelne ja -järgne arutelu peaks viima selleni, et ühiskonnas pikaajaliselt tähtsatel teemadel tekiks valijal arusaam, milliseid olulisemaid muutusi kavandatakse peale valimisi. Algatuse raames koostab Praxis temaatilised taustapaberid, võrdleb erakondade lubadusi ja korraldab ajakirjanikele briifinguid. „Aitame oma tööga mõista, milles konkreetse lubaduse taga olev probleem seisneb, milliseid lahendusi erinevad parteid pakuvad ning kuidas need probleemi leevendavad,“ sõnas Uudelepp.

Mõttekoda kutsub üles ka teisi vabaühendusi, eksperte ja huvipooli aktiivselt osalema aruteludes ning tõstatama olulisi küsimusi. „Vabaühendused ja erialaorganisatsioonid saavad anda olulise panuse arutellu, kui räägivad lahti oma valdkonna probleeme ja lahendusvõimalusi ning kommenteerivad erakondade seisukohti“, rõhutas mõttekoja juht.

Praxise analüütikud koostöös partnerite ja meediaga võtavad fookusesse järgmised teemad:

  • 26.01-30.01 sotsiaalkaitse ja tervishoid;
  • 02.02-08.02 töökäte puuduse temaatika, haridus ja demograafia;
  • 09.02-15.02 majandus, maksud, riigitulud, ressursikasutus;
  • 16.02-22.02 riigireform.

Koostatud matrejalid kogume kokku siia alalehel!