Vabaühenduste liit EMSL ja mõttekeskus Praxis ootavad vabaühendusi osalema aruteluseminaril “Milliste infoühiskonna muutuste ja mõjudega peavad vabaühendused lähiajal arvestama?”. Arutelu toimub kolmapäeval, 25. septembril kell 14:00-16:30 Tallinnas Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.
Päevakava:

  • 14:00-14.20   Arutelu algatuseks räägib Siim Sikkut Riigikantselei  strateegiabüroost sellest, kuidas IKT võimaluste oskuslikum ja nutikam kasutamine aitab avalikul sektoril luua kodanike jaoks mugavamaid ja koosloomes sündinud teenuseid ning teha poliitikaotsused kvaliteetsemaks.
  • 14.20-14.30   Seejärel annab Hille Hinsberg Praxisest ülevaate sellest, millised IKT trendid just vabaühenduste jaoks olulisemad on.
  • 14.30-16.00   Arutame laudkondades võimaluste üle, mida infoühiskonna vahendite kasutamine vabaühendustele kaasa toob ja paneme kokku tegutsemissoovitused.
  • 16.00-16.30   Päeva kokkuvõte ja järgmiste tegevuste tutvustus.

Tegemist on vabakonna tulevikugrupi üritustesarjaga, mille eesmärk on tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad ja kuidas ühendused neid muutusi oma töös parimal moel ära kasutada saaksid. Üheskoos soovime läbi mõelda ja koostada soovitused, kuidas vabaühendused erinevate muutustega hästi toime tuleksid.
Ühistöö tulemusel koostatakse neli aruannet soovitustega: rahastamise, infoühiskonna arengu, tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamise ning avaliku sektoriga koostöö teemal. Tulevikugrupi tegemiste ja juba toimunu kohta saate lähemalt lugeda siit.
Tulekust palume teada anda hiljemalt 20. septembriks siin või e-posti teel anna@ngo.ee.
Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ka sõidukulud.

Lisainfo
Anna Laido
EMSLi tulevikugrupi projekti juht

www.ngo.ee/tulevik      anna@ngo.ee
tel 5647 9433

Vabakonna tulevikugruppi rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.