Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp esineb homme, 21. veebruaril, Tallinnas toimuval vabade õiguskutsete ühiskoolitusel “Kaasamisest ja kaasatusest, mitte üksnes kaasustest” ettekandega, milles räägib kaasamise olulisusest avaliku võimu ja vabade elukutsete kontekstis. Annika tutvustab poliitikakujundamise hetkeseisu ja poliitika elluviimise jälgimist ning räägib, kuidas jõuda parema, kaasavama poliitikakujundamiseni.
Koolituse korraldavad vabade õiguskutsete erialaorganisatsioonid Eesti Advokatuur, Notarite Koda ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Lisainfo siit.