Ühiskondliku mõju osakud (social impact bonds/ pay for success bonds) on rahastusmudel, mille puhul testitakse erainvestorite raha toel uusi ja kuluefektiivsemaid lahendusi sotsiaalvaldkonnas. Mudelit rakendatakse vaid nende teenuste/ühiskondlike probleemide peal, mille parema toimimisega tekib riigi lähitulevikus hästi prognoositav märkimisväärne kulude kokkuhoid ning mille tulemusi on võimalik selgelt mõõta.

Praxis aitab Heateo Sihtasutusel sellised probleemid üles leida ja kirjeldada ning osaleb mõju hindamise mudeli välja töötamisel. Projekti tulemusena käivitatakse Eesti esimene piloot, mille riigipoolseks partneriks on  tõenäoliselt mõni ministeerium. Probleemi lahendamist pakub aga võimekas vabaühendus. Kui mudel osutub edukaks, saavad erainvestorid raha tagasi ja riik võtab välja töötatud lahenduse üle.

Esimeses etapis kaalutakse erinevaid ühiskondlikke probleeme  ja  toimuvad kohtumised riigi esindajatega.

osakute mudel