17. märtsil toimub uuringu tutvustus saatkondadele ja ajakirjanikele Sotsiaalministeeriumis.

Uuringus analüüsitakse Eesti tööealise elanikkonna välismaal töötamise kavatsusi ja nende muutust võrreldes 2000. aastaga. Analüüs põhineb 2000. ja 2003. aastal AS SaarPolli poolt tehtud elanikkonna küsitlustel.

Uuring näitab, et Eesti 15-64 aastaste inimeste soov välismaal töötada on vähenenud perioodil 2000-2003 enamike elanikkonna gruppide osas. Inimeste osatähtsus, kes soovivad kindlasti ja alaliselt välismaale tööle minna on 3% (4% 2000. a).

Enamik välismaal töötada soovijaid tahaksid minna ajutiselt (75% soovivad töötada mõni kuu või käia aeg-ajalt). Välismaale tahavad enam minna mehed, noored, lõpetamata kõrgharidusega ja õppurid. Käesoleva uuringu kohaselt on välismaale tööle minevate inimeste seas kõrgharidusega inimeste osatähtsus väiksem, kui seda hindavad varasemad uuringud.

Kõige enam soovitakse minna tööle Soome, järgnevad Saksamaa ja Suurbritannia. Töökohtade osas eelistatakse teha samaväärset tööd Eestis tehtavaga ning saada võrreldavat palka sihtriigi elanikega (60%). Siiski ollakse sageli ka nõus madalama kvalifikatsiooniga tööga ja paljudel juhtudel ka madalama palgaga (40%).