Üliõpilased, kes õppima asunud 2013. aastal või hiljem, on oodatud vastama vajaduspõhise õppetoetuse küsitlusele. Tagasiside võimaldab Haridus- ja Teadusministeeriumil tõhustada toetuse taotlemistingimusi ja -protsessi. Kõigi osalejate vahel loositakse tänutäheks välja iPad.

Ankeedi täitmine võtab aega umbes 15-20 minutit. Ankeet on siin: www.praxis.ee/oppetoetus

Alates 2013. aastast on üliõpilastele loodud riiklik õppetoetus, mis toetab majanduslikult ebasoodsamas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele ja õppekava läbimist nominaalajaga, kuid toetust saanute osakaal on siiani olnud planeeritust oluliselt väiksem.

„Esialgsete andmete järgi on seni vajaduspõhist õppetoetust saanud vaid umbes 15% üliõpilastest, kes õpinguid 2013/14. ja 2014/15. õppeaastal alustanud. Et suurendada õppetoetusõiguslike üliõpilaste arvu, on tingimustesse mitmesuguseid soodustavaid täiendusi ja muudatusi tehtud, kuid taotlejate osakaal on jäänud jätkuvalt madalaks,“ selgitab olukorda Hanna-Stella Haaristo Praxisest.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus on 75-220 eurot kuus ning seda saab üliõpilane, kes täidab õppekava nõudeid vähemalt 75% semestris ning kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot.

Küsitlusega soovitakse uurida tudengite informeeritust ja hinnanguid vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi kohta ning selgitada välja, miks märkimisväärne osa taotlemisõiguslikke üliõpilasi ei ole seni veel toetust taotlenud. Küsitluse järel korraldatakse üliõpilastega ka fookusrühma intervjuud.

Osalema on oodatud kõik Eesti kõrgkoolidesse 2013. aastal või hiljem sisseastunud üliõpilased (va doktorandid), olenemata, kas toetust on taotletud või mitte. Küsitlus on avatud kuni 29. märtsini.

Analüüsi tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning seda teostab mõttekeskus Praxis. Tulemused on sisendiks ministeeriumile nii õppetoetuse taotlemise tingimuste kui ka üldise poliitika rakendumise hindamiseks ja tõhustamiseks.

Kõikide küsitluses osalejate vahel loositakse maikuus välja iPad.

Kontakt ja lisainfo:
Hanna-Stella Haaristo
Praxise hariduspoliitika analüütik
HannaStella.Haaristo@praxis.ee