Koolitusele on oodatud vabaühenduste rahastamise korraldamisega seotud ametnikud ning linna- ja vallavolikogude liikmed.

Avaliku sektori asutused ja vabaühendused teevad tihedat koostööd ja suur osa vabaühenduste sissetulekutest pärineb avalikust sektorist. Samas on ühenduste rahastamise põhimõtted ja viisid väga erinevad. See loob olukorra, kus ühenduste rahastamine on pigem läbipaistmatu, takistab toetustele võrdset ligipääsu ning ei toeta rahastaja (s.t riigi või kohaliku omavalitsuse) eesmärke.

2013. aaasta kevadel valmis Siseministeeriumi tellimusel Praxise koostatud juhendmaterjal, mis kirjeldab vabaühenduste rahastamise põhimõtteid, liike ja protsessi koos soovituste ning hea praktika näidetega. Juhendi loomisse panustasid paljud valdkonna asjatundjad, avalikud teenistujad ja vabakond ise. Vastavalt strateegia kehtiva rakenduskava järgi on riigiasutused kohustatud 2014. aasta lõpuks viima vabaühenduste rahastamise praktika vastavusse juhendmaterjalis tooduga.

Juhendis kirjeldatud põhimõtete juurutamiseks toimuvad koolitused, mis annavad alused vabaühenduste toetamisel avaliku raha läbipaistvama ja tulemuslikumale kasutamisele.

Koolituselt saab vastuse järgmistele küsimustele:
• Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?
• Kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?
• Mis kasu on vabaühenduste rahastamise korrast ja kuidas seda koostada?
• Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust?
• Kuidas rahastada vabaühenduste poolt osutatavate avalike teenuste osutamist?
• Miks ja kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?
• Millised on head näited ja praktika, soovitused ja lahendused vabaühenduste rahastamise korrastamise alustamiseks?

HAAPSALU
Aeg: 27. novembril 2014

TALLINN
Aeg: 03. detsember 2014

Palun esitage oma osalemissoov hiljemalt 26. novembriks järgmisele e-posti aadressile Anne-Mai.Valtsov@praxis.ee. Koolitusel osalejatele saadetakse registreerumise võimalus ja päevakava juba nende e-posti aadressile. Koolitusel osalejate arv on piiratud.