31. mail toimus Sofias projekti “Euroopa Liidu laienemise mõju tööturule ja sotsiaalpoliitikale” tulemuste tutvustamine. Esitleti Bulgaaria, Makedoonia, Slovakkia ja Eesti raporteid. Esines ka Bulgaaria Sotsiaal- ja Tööministeeriumi esindaja.

Ettekanded:
M. Varshilova (CED, Bulgaaria)
L. Vagac (CED, Slovakkia)
S. Mojsovska (Euro-Balkan Institute, Makedoonia)
K. Philips (Tartu Ülikool/Praxis, Eesti)