09. detsembril toimus Praxise neljas mõttehommik teemal “Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?”
Täna kogunesid Nordic Hotel Forumisse erinevad osapooled, et arutada võrdväärse kõrghariduspoliitika võtmeküsimuste ja edendamise võimaluste üle.

Praxise hariduspoliitika analüütik Eve Mägi tutvustas värskelt valminud poliitikaanalüüsi Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?

Järgnenud diskussioonis, mida modereeris Mati Heidmets, arutati võrdväärse kõrghariduspoliitika tuleviku üle ning otsiti vastuseid küsimustele, kas Eesti on eriliselt julge oma elitaarse maailmavaate ja lähenemisega ning enamik teisi riike on ajast maha jäänud? Või äkki on meie  kõrghariduspoliitika pigem juhuslik, jättes kasutamata oma niigi piiratud ressursi? Milline kõrghariduspoliitika oleks Eestile parim? Kui meie poliitika vajaks muutusi, siis milliseid samme tuleks sel juhul esimesena astuda? Kes ja mida saaks muuta?

Mõttehommiku diskussioonil võtsid sõna erinevad osapooled: Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad sh minister Tõnis Lukas, riiklike ja eraülikoolide esindajad, noorteühenduste ja üliõpilasesinduse esindajad, Riigikogu liikmed ning valdkonna teadlased.

Praxise Mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema.

Diskussioon jätkub siin! Seminari ettekanne, sõnavõttude ja diskussiooni videod lisatakse mõne nädala möödudes blogisse, et kohapeal toimunust saaksid osa kõik huvitatud!

Blogis on ka viited täiendavatele analüütilistele allikatele. Blogi täieneb pidevalt ja seetõttu soovitame registreerida ennast nii kasutajaks kui tellida blogiuuenduste teated endale RSS vahendusel.

Tule mõtle kaasa ja avalda OMA arvamus!