Eile toimus Praxisel järjekordne mõttehommik teemal “Sanatoorsed koolid – kellele ja miks?”, mille raames püüdsime ühiselt arutleda Haridusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, lastevanemate, arstide, õpetajate ja teiste osapooltega sanatoorsete koolide olukorra üle.

Arutelu tulemusel selgus, et ühest head retsepti meditsiiniliste erivajadustega lastele hariduse andmiseks ei ole ning probleeme, millega peab tegelema on palju. Eraldi rõhutati koostöö olulisust nii ministeeriumite vahel kui ka teiste osapoolte vahel (lapsevanemad, arstid jne).