Eile toimus Praxise kolmas mõttehommik teemal “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused”. Nordic Hotel Forumisse kogunesid erinevad osapooled, et arutada patsiendikeskse tervishoiusüsteemi võtmeküsimuste ja edendamise võimaluste üle.

Praxise juhatuse esimees  Aina Aaviksoo tutvustas värskelt valminud poliitikaanalüüsi “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused.” Järgnenud diskussioonis arutati tervishoiusüsteemi tuleviku üle – mida tähendab patsiendikesksus Eestis kümne aasta pärast ning mida peaks patsiendi seisukohast lähtuvalt tervishoiusüsteemi korralduse muutma?

Health Consumer Powerhouse (Rootsi) uurimisdirektor dr. Arne Björnberg tutvustas Euroopa tervishoiu trende ning parimaid praktikaid patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamisel ning sõnavõttudega astusid ülesse ka EV sotsiaalminister Hanno Pevkur, Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, Eesti Kopsuliidu esimees Olga Sumbajeva ning Arstide Liidu president Andrus Mäesalu.

Sõnavõttudele järgnes diskussioon, kus parlamendierakondade, valdkonna riigiasutuste (sh Sotsiaalministeerium, Haigekassa), haiglate, arstide ja patsiendiorganisatsioonide esindajad arutasid selle üle, millised võiksid olla ettepanekud ja lubadused patsiendikesksema tervishoiu saavutamiseks Eestis.

Praxise Mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema.

Diskussioon jätkub siin! Seminari ettekanne, sõnavõttude ja diskussiooni videod lisatakse mõne nädala möödudes blogisse, et kohapeal toimunust saaksid osa kõik huvitatud! Blogis on ka viited täiendavatele analüütilistele allikatele. Blogi täieneb pidevalt ja seetõttu soovitame registreerida ennast nii kasutajaks kui tellida blogiuuenduste teated endale RSS vahendusel.

Tule mõtle kaasa ja avalda OMA arvamus!