Kahe koolituspäeva vältel käsitleti mõju hindamise olemust ja rolli poliitikakujundamise süsteemis, mõju hindamise eelduseid ning arutleti võimalikke lähenemisi probleemi ja eesmärgi püstitamisel. Riigikogu Kantselei töötajad said koolituse käigus põhjaliku ülevaate poliitikavalikute kavandamisest, võrdlemisest ja mõju esmasest määratlemisest.

Lisaks tutvustati erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid mõju hindamisel. Kahe koolituspäeva vahel sooritasid osalejad kodutöö.

Kaasamise valdkonnas keskenduti selle põhialuste tundmaõppimisele ning oskuste tulemuslikule arendamisele partneritega suhtlemisel, arvestades viimaste ootusi ja eeldusi osalusprotsessile.

Koolituse käigus leidis aset ka praktiline arutelu, mis põhines osalejate kodutööde tagasisidel.