Annika Uudelepp koolitas täna Sotsiaalministeeriumi ametnikke teadmistepõhise poliitikakujundamise vajaduste ja võimaluste teemal.

Koolitus keskendus sellele, mida andmetega põhistatud analüüs saab poliitika kujundamiseks anda ja kuidas panustada. Arutleti, kuidas toimub koostöö info- ja analüüsiosakondade ning valdkondlike poliitikaosakondade vahel.

Koolitaja andis ülevaate, millised on rollid poliitika kujundamisel ja millised on vajalikud eeldused nende edukaks täitmiseks. Jagati organisatsioonisiseseid kogemusi ja õppetunde, mis on seni aidanud poliitikat ette valmistada ja ellu viia ning mis on olnud takistusteks.

Koolitus toimus nii loengu, juhtumianalüüsi kui ka maailmakohviku meetodil.