Praxise analüütik Andres Võrk tutvustas poliitikaanalüüsi “Peredele suunatud rahalised toetused: mõju ebavõrdsusele, sündimusele ja tööturukäitumisele”. Muuhulgas tõi Andres Võrk oma ettekandes esile kolm võimalikku perepoliitika arengusuunda:

I  Jätkame sünnile suunatud toetustega, suurendame universaalsete toetuste (asemel) sihitust, kuid väldime vaesuslõkse – stiimulitekeskne

II Suurendame universaalsete toetuste rolli ja kärbime kulusid vanema-hüvitisele ning tulumaksuvabastusele – võrdsusekeskne

III Tõstame täiendavalt makse, mille arvelt rahastame vanemahüvitist ja hoiame universaalsete peretoetuste reaalväärtust –  kallim hetkeolukord.

Diskussiooni juhatasid oma sõnavõtuga sisse Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi, Tartu Ülikooli õppejõud ja Rahvastikuministri nõunik Mare Ainsaar ning Lastekaitse Liidu peretöö valdkonna juht Külle Kadarik.

Praxise mõttehommiku materjalid on kättesaadavad www.praxis.ee. Mõttehommikul toimunu jäädvustanud videod avalikustatakse blogikeskkonnas mottehommik.praxis.ee.

Praxise mõttehommiku seminaride sarja eesmärk on pakkuda teadmispõhist alust poliitikaarutelule ja tuua kokku kõnealuse valdkonna erinevad partnerid.

Praxise mõttehommikute raames toimuvad seminarid käsitlevad poliitikavaldkondi, mis on valitud vastavalt Praxise tehtavatele analüüsidele ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile. Lisaks käsitletakse 2011.aasta Riigikogu valimiste eel ühiskonnas aktuaalseid teemasid.

Praxise mõttehommikutel tutvustatakse värskelt valminud ning veel avaldamata poliitikaanalüüse, olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikate arendamiseks. Seejärel toimub modereeritud diskussioon valdkondlike ekspertide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate osalusel.

Järgmine Praxise mõttehommik toimub juuni teisel nädalal ning käsitleb tervishoiuteenuste tulevikunõudlust.