Kaasamise simulatsioon/ katselabor võimaldab proovida hüpoteetilises situatsioonis erinevaid kaasamis- ja läbirääkimistehnikaid, vaadata, mis tulemusteni need viivad ning õppida sellest sarnaste protsesside läbiviimiseks päriselus.

Lisaks on see hea võimalus proovida ennast erinevates kaasamisega seotud rollides, õppida nägema asju partneri vaatenurgast ning ka lihtsalt mängulises situatsioonis oma päriselu-partnereid paremini tundma õppida.

Esimese katselabori eesmärgiks oli arendada omavahelist koostööd Perede elukvaliteedi arengukava huvirühmade vahel, et 2009.aastal tulemuslikumalt ühiselt panustada arengukava koostamisse.