23. septembril algusega kell 15.00 toimub Nordic Hotell Forumis Praxise uuringu “Vajadusettevõtlus Eestis: levik, probleemid ja ettevõtjate rahulolu” tutvustus. Uuringu tutvustusele on kutsutud antud teemavaldkonnas tegutsejaid, et ühiselt arutada vajadusettevõtluse võtmeküsimuste ja probleemkohtade üle.

Vajadusettevõtjad on ettevõtlusega tegelema asunud tavaliselt töötuna, muude tööalaste alternatiivide puudumisel ning selliseid ettevõtjaid on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega palju. Seetõttu Praxis uuriski, mis iseloomustab Eestis majanduskriisi ajal ettevõtlustegevuse käivitanud vajadusettevõtjaid, mis on nende probleemid ja kuidas saaks neid leevendada.

Peale uuringutulemuste tutvustust toimub tunniajalaine diskussioon teemal “Töötuna ettevõtlustegevusega alustajate probleemid ja nende  lahendused”, mida modereerib Annika Uudelepp (Praxise juhatuse esimees) ning mida oma sõnavõtuga rikastab Olavi Kärsna (ettevõtluskonsultant).

Uuringu läbiviimist toetas Avatud Eesti Fond ning lõppraport valmib oktoobrikuus, kuid kokkuvõtlik poliitikanalüüs, mida jagatakse ka uuringututvustusel osalejatele,  avalikustatakse Praxise veebilehel 24.septembril.