Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskuse korraldavad  25. septembril Tartus noorteseire mõttehommiku “Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine”.
Seekordse mõttehommiku keskmes on noorteseire tulemuslikkuse hindamise teema, mida avatakse läbi tausta loomise (ettekannete kaudu) ja reflektsiooni (arutelu kaudu). Mõttehommiku eesmärk on anda lühiülevaade noorsootöö tulemuslikkuse mõõtmise võimalustest kaasaegse lähenemise ja parimate praktikate kaudu, seostades seda osalejate isikliku valdkondliku kogemusega ja luua platvorm, millele osalejad tulevikus toetuda saavad. Peamiseks oodatavaks mõttehommiku väljundiks on ühisloome kaudu konkreetsete; Eesti konteksti ja kogemust arvestavate indikaatorite määratlemine erinevates noortevaldkonna arengu fookuse valdkondades. Saadud ideid on võimalik edaspidi rakendada nii noorostöö strateegilise raamistiku kujundamisel  kui noorsootöötajate igapäevatöös. Mõttehommiku sisendiks on poliitikaülevaade, kus esitletakse võrdlus kolme välisriigi kogemusest noorsootöö tulemuslikkuse hindamisel.
Mõttehommikul teeb ettekande noorteseire ekspert John Bamber (PhD) Iirimaalt, kes on ühtlasi ka ürituse moderaator. Seega toimub üks ettekanne ja ürituse modereerimine inglise keeles. Samas on lauaaruteludes võimalik osaleda eesti keeles. Osalejad peavad siiski olema võimelised erialases inglise keeles peetavat loengut jälgima.
Päevakava:
10.00 – 10.15  Kogunemine ja hommikukohv
10.15 – 10.30  Praxise avatervitus
10.30 – 10.50 Katrin Pihori ettekanne Eesti olukorra ülevaatest
10.50 – 11.20  John Bamberi ettekanne
11.20 – 13.30  Lauaarutelud
Ootame Teid mõttehommikul osalema ning jagama oma mõtteid ja kogemusi. Selleks on vajalik eelregistreerumine enne 20.09 siin: registreerimisvorm.
Mõttekommik toimub 25. septembril 2013 kell 10.00–13.30 Tartus, Zaalis aadressil Raekoja plats 10, III korrus.
Lisainfo:
Laura Kirss
Hariduspoliitika programmijuht
Lisainfo: valentina.batueva@praxis.ee või telefonil 7308088
Noorteseire aastaraamatu väljaandmist ja noorteseire konverentsi korraldamist toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.