Täna kell 15.00-17.00 toimub Rahvusraamatukogus Eesti Hindamise Ühingu ESTES arutelu viimastest trendidest hindamise maailmas. Arutelu fookuses on EK regionaalpoliitika peadirektoraadi poolt 2011. aasta suvel avaldatud materjalid uue programmiperioodi mõjude hindamise teemal.
Arutelul otsitakse vastuseid küsimustele:

  • Mida tähendavad Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud dokumendid poliitika kujundamise protsessile Eestis?
  • Kui asjakohased on need soovitused Eesti kontekstis?
  • Kuivõrd lähevad Eesti hindamise trendid nendega kokku?
  • Milline on Eesti poliitikakujundajate ja hindajate valmisolek neid kasutada?
  • Kas seda valmisolekut on vaja suurendada? Kui jah, mida selleks teha tuleb?

ESTES on asutatud 2010. aastal Technopolis Group Belgiumi, Poliitikauuringute Keskus Praxise ja CPD OÜ poolt. Ühingu peaeesmärk on teadmiste- ning kaasamispõhise poliitika- ja strateegia kujundamise soodustamine läbi:

  • hindamise alase terminoloogia, meetodite ning tegevusstandardite arendamise;
  • Eestis toimuvate hindamiste professionaalse ja eetilise taseme tõstmise;
  • hindamise alase teadlikkuse ja kultuuri edendamise;
  • organisatsioonide ja süsteemide õppimisvõime parendamise;
  • hindamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja inimeste koostöö.