Aadressil kalkulaator.meieraha.eu saab Eesti maksumaksja nüüd hinnata, milline on tema isiklik maksukoormus. Kalkulaator arvestab kokku nii tulud kui ka kulud, mis mõjutavad maksukoormust.
“Seni on olnud tavaks rääkida töötasult kinnipeetavatest maksudest või näidata riigi üldist maksukoormust, st maksudena kokkukogutava tulu suhet SKPsse,†räägib kalkulaatori eestvedaja Hille Hinsberg Praxisest. “Siin on aga arvestatud kokku inimese enda tasutud maksud, tema tööandja makstud maksud ja inimese tarbimisega seotud maksud,†selgitab ta.
“Tarbides maksame käibemaksu. Alkoholi ja tubakat ostes tasume nendelt veel aktsiisimaksu. Seega maksustatakse inimesele laekuvat tulu vähemalt kaks korda, mõnikord ka kolm korda. Kõik need maksud moodustavadki tegeliku maksukoormuse,†sõnab ekspert.
Maksuhulga arvutamiseks tuleb kalkulaatorisse sisestada oma sissetulek, olgu see palk, ettevõtlustulu või pension, ja märkida ära erinevad tarbimise jm kulud. Kalkulaator on anonüümne ja annab igale maksumaksjale teada just tema enda tulude ja kulude põhjal arvestatud maksukoormuse.
“Loomulikult saame igaüks vastu avalikke hüvesid, mille kohta teevad otsuseid valitsus ja Riigikogu. Kalkulaator näitab, kuhu maksudena tasutud raha riigieelarves kulutatakse,†ütleb Hinsberg. Inimene näeb, kui palju maksudest läheb näiteks valitsusaparaadile, riigikaitsele, haridusele, sotsiaalkaitsele ja teistele valdkondadele.
Kalkulaator on osa portaalist meieraha.ee, mis on valminud Praxise eestvedamisel. Selle eesmärk on luua riigieelarvest lihtne pilt, mis võimaldab näha, kui palju on riigil ühe aasta jooksul raha kasutada, mis tuluallikatest eelarve koosneb ja milleks seda kulutatakse.

Meieraha.ee toetab Avatud Eesti Fond.

Kontakt
Hille Hinsberg
Praxis, valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi ekspert

hille.hinsberg@praxis.ee