Homme, 28. aprillil toimub Tallinnas aktiivsele vananemisele keskenduv rahvusvaheline konverents, kus ligi sadakond teadlast üle Euroopa arutavad võimalusi, kuidas kasutada kõige paremini ära üha arvukama vanemaealiste põlvkonna potentsiaali nii tööturul kui ka ühiskonnas tervikuna.

Konverentsil arutlevad Euroopa ülikoolide ja uurimisinstituutide teadlased, kuidas soodustada vananevates ühiskondades vanemaealiste aktiivset eluhoiakut ja kaasata neid parimini sotsiaalellu.

„2040. aastaks on Eestis peaaegu pool kogurahvastikust ja ka pool tööealistest üle 50-aastased, seega on ka meil hoogsalt vajalik tegeleda vanemaealiste teemadega,“ sõnab Reelika Leetmaa Praxisest.

Leetmaa sõnul tähendab aktiivsena vananemine eakate inimeste iseseisvat ja tervet elu täieõiguslike ühiskonnaliikmetena. „Sõna aktiivsena rõhutab jätkuvat osalemist ühiskonnas, majandus-, kultuuri- ja igapäevaelus, mitte vaid füüsilist või tööalast aktiivsust,“ märgib ekspert ja lisab, et see vastandub mõtteviisile, kus vananemist ja teistest sõltuvaks muutumist mõistetakse sünonüümina.

Suurbritannia Sheffieldi ülikooli ja Praxise koostöös toimuv konverents on suunatud Euroopa Komisjoni ulatusliku uuringuprojekti „Mopact“ vahetulemuste arutamisele. 29 uurimisasutuse koostöös analüüsitakse vananemise majanduslikku mõju, vanemaealiste tööturul püsimist soodustavaid tegureid ning vanemaealiste heaolu ja ühiskonnaelus aktiivset osalemist toetavaid parimaid praktikaid.