15-18.09 toimus Tallinnas International IB (International Baccalaureate) Põhja-Euroopa ja Baltimaade koolide kokkutulek, kus osalesid üle 100 koolijuhi ja programmikoordinaatori.

Konverentsi programm kattis sellised teemasid nagu innovatsioon; hariduse, innovatsiooni ja juhtimise tähendus kriisiolukordades; e-kool; tehnoloogia mõjud haridusele ja õppimisele; hariduses innovatsioonist tulevate riskidega toimetulek ja õppimine digitaalajastul.

IB-koolide motoks on  Creativity – Activity – Service. Viimasest osast, ehk teenimisest rääkis põhjalikumalt Praxise Akadeemia juht Kristina Mänd, kelle ettekanne keskendus vabatahtliku tegevuse arengutele, vabatahtliku tegevuse valikutele, koolide rollile vabatahtliku tegevuse väärtustamisel ja tegemisel ning riskidele, mille eest lapsed saavad hoiduda.