Valminud on mahukas uuring “Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamine”. Uuringu teostas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tellimusel Poliitikauuringute Keskus Praxis. Uuringus on kombineeritud meetodil kasutatud tööjõu prognoosi mudeleid ning sektori arengustsenaariumeid. Samuti arvukalt süva- ja fookusgrupiintervjuusid tööandjate ning ametnikega.
ITLi tegevjuht Jüri Jõema sõnul on uuringu eesmärk kaardistada IKT sektori tööjõu vajadused aastani 2020 ning analüüsida tänase haridussüsteemi vastavust nendele nõuetele.

“Põhjalikult on läbi töötatud erinevad tulevikustsenaariumid. Neist lähtuvalt on võimalik teha otsustajatele konkreetseid ettepanekuid nii kutse- kui kõrghariduse valdkonnas vajalikeks reformideks,” ütles Jõema.
“Muuhulgas küsitlesime üle 100 IKT sektori ettevõtte töötajaid ning 11 ministeeriumi ja nende allasutuste ametnikke,” märkis Anne Jürgenson Praxisest.

Uuring viidi läbi projekti “Eesti IKT  klaster” ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 rakendusprogrammi (IKTP) raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.
Uuringu avalik esitlus toimub esmaspäeval, 4. novembril  kell 14.00 – 16.30 Tallink SPA & Conference hotellis, Sadama 11a.
Ajakava:
14.00 – 14.10                Saabumine ja tervituskohv
14.10 – 14.20                Avasõnad – Jüri Jõema, ITL; Erki Urva, HITSA
14.20 – 14.50                Uuringu tulemuste esitlus – Anne Jürgenson, Praxis
14.50 – 15.00                Ettepanekud edasiseks – Ants Sild, BCS
15.00 – 15.40                Paneeldiskussioon – Maria Kütt, Elion; Anne Jürgenson,

                          Praxis;  Ants Sild, BCS; Siim Sikkut, Riigikantselei

15.40 – 16.30                Vaba arutelu

Vajalik eelregistreerimine!

Kontakt
Eneli Mikko
Praxise kommunikatsioonijuht
Mobiil: 5196 1097
E-post: eneli.mikko@praxis.ee