Koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu” ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS otsivad tervisega seotud majandusanalüüsist huvitatut, kes sel suvel teostaks analüüsi HIV epideemia mõjudest Eesti majandusele ja tööandjatele.

HIV levib enim majanduslikult kõige produktiivsemas vanusegrupis – 20 kuni 34. Selles vanuses inimeste haigestumine on Eesti majandusele, eriti tööjõule, arvestatav risk. Kuluna väljenduvad näiteks järgmised näitajad:

  • antiretroviirusravi, et lükata edasi AIDSi staadiumi
  • kaasuvate haiguste, nagu erinevad vähitüübid, tuberkuloos, kopsupõletik, gripid jms, ravi ja haiglas veedetud päevad
  • AIDSi surmadele kaotatud eluaastad
  • vähenenud HIV-nakatunute töövõimekus (ligikaudu 10 %)

Analüüs toob kokku majandusarengut (sh tööjõudu) ja HIV epideemiat puudutavad statistilised näitajad. Andmete kogumine ja esmane analüüs toimub suve jooksul, lõplik raport pannakse kokku septembriks 2009.
Analüüsi teostamiseks otsime inimest, kes

  • on huvitatud tervisega seotud majandusanalüüsist ning õpib magistriõppes või omab magistrikraadi
  • viiks läbi uuringu HIV epideemia mõjudest Eesti majandusele ja tööandjatele, kasutades olemasolevate andmete sekundaaranalüüsi

Omalt poolt pakume:

  • metoodilist juhendamist 
  • tuge tulemuste avaldamisel ja avalikustamisel
  • vähemalt 1 stipendiumit kuni 10 000 EEK ulatuses (analüüs võib valmida ka mitme inimese koostöös, millisel juhul läheb stipendium jagamisele)

Konkursil osavõtmiseks palume saata on CV ja mõni varem tehtud analüütiline töö 6. juuliks aadressile gerli.paat@praxis.ee .

Analüüsi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koalitsioon “Ettevõtted HIV vastu” on 2007. aasta novembris ellu kutsutud ettevõtete võrgustik eesmärgiga anda oma panus HIV leviku pidurdamisele ja epideemia tagajärgedega toime tulemisele.

Üheks tegevustest on HIV-ga seotud tööandjatele oluliste uuringute läbi viimine. Rohkem infot leiab siit. Praxise missioon on praktiliste teadmiste koondamine ja kasutamine nii ühiskonna valupunktide leidmiseks ja erinevate lahendusteede pakkumiseks kui ka poliitikaanalüüsi oskuste arendamiseks Eesti ühiskonnas. Rohkem infot leiab Praxise kodulehelt.