Pakkumaks Euroopa Komisjonile analüütilist tuge sotsiaalpoliitika reformide sisu ja nende sotsiaalmajandusliku mõju hindamisel, on Komisjoni algatusel loodud liikmesriikide sõltumatutest ekspertidest koosnev võrgustik (ASISP). Eesti sotsiaalkaitse eksperdina osalevad 2013. aasta kevadest võrgustiku töös Andres Võrk ja Riina Sikkut. Võrgustiku töö käigus koostavad Praxise eksperdid igal aastal koondülevaate pensioni, tervishoiu ja hoolekande valdkonnas toimunud muudatustest Eestis ning analüüsivad nende sotsiaalmajanduslikku mõju. Samuti annavad võrgustiku eksperdid igal aastal omapoolse hinnangu  konkurentsivõime kavas “Eesti 2020” sotsiaalvaldkonda puudutavale teemadele, mis on omakorda sisendiks Euroopa Komisjoni iga-aastastele soovitustele Eestile.