19. septembril korraldab Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Pärnu Õppenõustamiskeskusega järjekordse noorteseire mõttehommiku “Märka noort – miks, kes ja kuidas?” Mõttehommik leiab aset 19. septembril 2012 kell 10.30-15.00 Pärnus. Mõttehommiku järgselt on kõik osalejad oodatud tutvuma Pärnu Õppenõustamiskeskuse tegevusega.

Kui ühelt tütarlapselt küsiti, kuidas leida noori, kes ei käi koolis ega tööta, oli vastus “Nad on ju igal pool…”  Mõtlemapanev, kas pole?

Mõttehommikul arutlemegi ühiselt selle üle, milline on tõrjutud noor?  Otsime vastuseid küsimustele: mis põhjustab noorte sotsiaalset tõrjutust? kes peaks sekkuma kui noor vajab abi? kuidas teha koostööd noorte abistamisel? kas liigne sekkumine võib rikkuda noorte õigusi? kuidas leida tasakaal abistamise ja abituse õpetamise vahel? Püüame jagada parimaid kogemusi ja leida praktilisi lahendusi noorte ees seisvatele väljakutsetele ühistes aruteludes. Mõttehommikul osalevad ettekannetega nii teadlased kui praktikud.

Oma osalust palume kinnitada registreerides end järgneval e-postil valentina.batueva@praxis.ee hiljemalt 17. septembriks.

Noorteseire mõttehommik on Praxise mõttehommikute formaati järgiv vabas vormis arutelu valdkondlike ekspertide, poliitikakujundajate, huvirühmade esindajate osalusel, mille käigus otsitakse lahendusi ühe noorte elu ja noorsootööd puudutava probleemide kompleksi lahendamiseks. Iga mõttehommiku kohta valmib kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest, mida levitatakse nii osalejate kui laiema avalikkuse hulgas.

2010. aastal ellu kutsutud noorteseire on loodud eesmärgiga arendada teadmuspõhist noortepoliitikat Eestis. Noorteseire rajaneb põhimõttele, et noorsootöötajad, noorsootöö korraldajad ja teiste valdkondade esindajad peavad tundma noorte vajadusi ja ootusi ning tuginema otsuste tegemisel teadmistele noorte eluolust. Noorteseire raames kogutakse ja esitatakse noorte eluolu muutusi kajastavaid indikaatoreid, viiakse läbi noorte eluolu puudutavaid uuringuid ja analüüse, antakse välja Noorteseire aastaraamatut. Vaata lähemalt noorteseirest: www.noorteseire.ee.

Noorteseire aastaraamatu väljaandmist toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.