Homme toimub Riigikogu teabekeskuses MTÜ Kodanikukoolitus projekti “Palk ja õigus” ühisseminar. Projekti raames on 2011 suve jooksul  toimunud kolm töötuba (Tartus, Tallinnas ja Narva-Jõesuus), kus on osalejatele antud ülevaade palgalõhe põhjustest ning selle ületamise praktilistest võimalustest. Projekti eesmärk on suunata Eesti ühiskonnas toimuv soolise palgalõhe diskussioon teoreetiliselt tasandilt praktilisele tasandile.

Seminari esinejateks on majandus-ja sotsiaalteadlased, poliitikud, ettevõtjad ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku esindaja. Praxisest teeb ettekande Pirjo Turk teemal “Perepoliitika mõju naiste tööturu käitumisele”. Projektist osavõtjad formuleerivad seminari lõpus kolm soovitust palgalõhe vähendamiseks ning edastavad need Riigikogu liikmetele.