Ootame Teid Praxisesse, prof. Charles Woolfsoni ja dr Jeffrey Sommers seminarile “Labour Mobility between New and Old Member States: The Implications of the Posted Workers Directive and Proposed Services Directive for European Enlargement”.

Seminar toimub Praxise seminariruumis teisipäeval 29. märtsil kell 15.30-17.00. Seminari raames teeb prof. Woolfson ettekande ning sellele järgneb diskussioon. Ettekanne käsitleb Läti ehitustööliste näitel, milline mõju on Euroopa Liidu laienemisel ja töötajate liikumisel tööalastele standarditele ja töösuhetele. Kutsele on lisatud ettekande lühike tutvustus. Seminar toimub inglise keeles. Palume kutset levitada asjast huvitatute seas ja ennast registreerida hiljemalt 28. märtsil meiliaadressil ingrid.lepik@praxis.ee või telefonil 6 409 000. Täiendav info Ingrid Lepik.

Summary

The accession to the European Union of Central and East European new member states with weak trade union movements and poorly developed social dialogue threatens regulated labour standards in advanced social democracies with strong trade union movements such as Sweden. This article examines the application of the Posted Workers Directive through a labour dispute in the European construction industry arising from the presence of Latvian contract labour in Sweden. The dispute exemplifies in microcosm the perceived challenges posed by the recent Eastwards enlargement of the EU to West European trade unions. The proposed Services Directive based on the ‘country of origin’ principle adds a further twist in the contradictory position of the European Commission towards mobility of labour and to the fears of trade unions in the older member states that wages and conditions will be undercut by the arrival of labour from the new member states.

Prof. Charles Woolfson on EuroFaculty MarieCurie töösuhete ja töötingimustega seotud õppetooli hoidja Eestis, Lätis ja Leedus.

Lisaks on ta Euroopa Töötervishoiu, Tööohutuse ja Töökeskkonna Keskuse (European Centre for Occupational Health, Safety and the Environment – ECOHSE) direktor. Prof. Woolfson on Å otimaalt Glasgow ülikoolist, kus ta õpetamise valdkond on töösuhted. Ta on uurinud ning avaldanud mitmeid artikleid sotsiaaldialoogi, ametiühingute, töötajate osalemise ning töötervishoiu ja -ohutuse vallas.

Dr. Jeffery Sommers on Fulbrighti külalisprofessor Lätis Riia SSEs (Stockholm School of Economics in Riga) ja dotsent Põhja-Georgia Kolledžis ja Osariigi Ülikoolis (North Georgia College & State University).