Praxis koostöös Sotsiaalministeeriumiga korraldab 23. aprillil kell 9.30-13.30 Tööandjate majas seminari “Sotsiaaltoetuste efektiivsus ja mõju tööjõupakkumisele”.

Seminari raames on kavas esitleda Praxise uurimistöö tulemusi ning korraldada poliitikute ja antud valdkonna ekspertide ümarlaud töö põhitulemuste arutamiseks.

Uuringu raames analüüsiti, kas tänased sotsiaaltoetused ning nende maksmise kord motiveerivad inimesi töötama ning hinnati sotsiaaltoetuste efektiivsust vaesuse leevendamisel Eestis.

Täiendav info tel. 6 40 90 00 või e-mailil rleetmaa@praxis.ee, Reelika Leetmaa