Vabaühenduste liit EMSL ja mõttekeskus Praxis ootavad vabaühendusi osalema aruteluseminaril “Kuidas aitab koostöö avaliku ja ärisektoriga vabaühendustel oma eesmärke saavutada ja probleeme vältida?” Arutelu toimub kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 15:00-17:00 Euroopa Liidu majas (Rävala pst 4, asukoht täpsemalt siin).
Päevakava:
15:00-15.20 Arutelu algatuseks räägib Maris Ojamuru (Heateo Sihtasutuse juht) sellest, kuidas on võimalik ärisektoriga koostööd tehes oma tegevust tõhusamaks muuta ja ehitada üles toimiv partnerlus. Millised eeltingimused peaksid olema täidetud, et pikaajaline koostöö sujuks ja suhted oleksid usalduslikud?
15.20-15.30 Seejärel annab Praxis ülevaate sellest, milliste trendidega tuleks vabaühendustel lähiaastatel äri- ja avaliku sektoriga koostööd tehes arvestada.
15.30-16.45 Arutame laudkondades võimaluste üle, mida erinevate koostöövormide kasutamine vabaühendustele kaasa toob ja mis kasu ühendused sellest saavad.
16.45-17.00 Päeva kokkuvõte ja järgmiste tegevuste tutvustus.
Tegemist on vabakonna tulevikugrupi üritustesarjaga, mille eesmärk on tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad ja kuidas ühendused neid muutusi oma töös parimal moel ära kasutada saaksid. Üheskoos soovime läbi mõelda ja koostada soovitused, kuidas vabaühendused erinevate muutustega hästi toime tuleksid.
Ühistöö tulemusel koostatakse neli aruannet: rahastamise, infoühiskonna arengu, tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamise ning avaliku ja ärisektoriga koostöö teemal. Tulevikugrupi tegemiste ja juba toimunu kohta saate lähemalt lugeda siit.
Tulekust palume teada anda 24. jaauariks  siin või e-posti teel anna@ngo.ee. Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ka sõidukulud.

Lisainfo
Anna Laido
EMSLi tulevikugrupi projekti juht

www.ngo.ee/tulevik      anna@ngo.ee
tel 56479433