Praxis korraldas detsembrini alguses Tony Blair Associatesi ja Maailmapanga tellimusel õppevisiidi Rumeenia peaministribüroo reformiüksusele. Rumeenias on Maailmapanga toel loodud peaministri otsealluvusse  spetsiaalne üksus, kes plaanib valitsuse poolt paika pandud prioriteetseid reformivaldkondi, milleks on: maksud, noorte töötus, eneriga ja riigihanked. Rumeenlastele pakkus huvi, kuidas koordineeritakse Eestis keskselt valitsuse reformiplaane ja jälgitakse nende täitmist. Samuti tahtsid nad lähemalt teada Eesti e-riigi toimimisest. Praxis korraldas nelja päeva jooksul kohtumisi  tippametnikega, kolmanda sektori ning ülikoolide esindajatega, et anda võimalikult terviklik pilt siinsest olukorrast ning reformipraktikatest.

Rumeenlasi üllatas, kuidas Eestis on suudetud olulisi reforme ellu viia killustunud riigivalitsemissüsteemi tingimustes, ilma tugevate kesksete koordinatsioonimehhanismideta. Nende hinnangul on Eesti edu aluseks olnud ennekõike avaliku teenistuse professionaalsus, paindlikkus ning dünaamilisus. Samuti alt-üles tuleva initsiatiiv ning reforme vedavate juhtide teotahe.

rumeenia1