Meieraha.eu on riigieelarve visualiseeritud veebirakendus, mis võimaldab näha, kui palju riigil ühe aasta jooksul raha kasutada on, mis tuluallikatest eelarve koosneb ja milleks seda kulutatakse.

Meieraha.eu on tehtud avatud valitsemise põhimõttel, et igaühel peab riigi valduses olevatele andmetele olema mugav ligipääs. Laiem teadlikkus tekib info põhjal, mis on arusaadavalt, huvitavalt ja täpselt esitatud. Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks on vajalik usaldusväärne metoodika eelarve andmete töötlemiseks, tõlgendamiseks ja esitamiseks.

Metoodika on hästi välja arendatud Slovakkia organisatsioonis INESS (Institute of Economic and Social Studies) , kelle väljatöötatud veebirakenduse eeskujul on võimalik ka Eestis riigieelarve infot analüüsida ja kasutajasõbralikult esitada.

Avatud Eesti Fondi toetusel on Praxise ja veebiarendustiimi koostöös ning slovaki kogemust kasutades plaanis täiendada senist veebivisuaali meieraha.eu  rakendust ning lisada kodanikule rohkem võimalusi info saamiseks riigi tulude ja kulude kohta.

Teiseks arendustöö tulemusel loome mudeli, mida saab kohaldada erineva struktuuriga ning kasutusega eelarvete visualiseerimisel teistes riikides.

Projekti tulemusena valmib vabavaraline töövahend eelarvete visualiseerimiseks ning kodanikele eelarve kujundamisel kaasarääkimiseks. Veebi-tööriist ongi eelkõige vahendiks, kuidas kodanikud ja ühendused saavad otsustajate kõrval pakkuda informeeritud seisukohti ning kasutada eelarve andmeid oma töös.