Rauno Vinni käis eelmisel nädalal Kiievis üle-ukrainalisel kogukondade ühenduse konverentsil, kus arutati Ukraina kohaliku demokraatia arendamist, haldusterritoriaalset reformi ja kogukondade rolli demokraatia tugevdamisel ja reformide elluviimisel. Üritusel valiti ta kogukondade katusorganisatsiooni nõukogu uueks liikmeks.

Tegemist on üle-ukrainalise organisatsiooniga, ning nõukogu roll on ühenduse strateegia ja tegevuste suunamine koostöös tegevjuhtkonnaga. Palju õnne, Rauno!

Рауно-1