Praxise Mõttehommikul arutatakse Eesti maksukoormuse üle.

13. aprillil kell 9:00 toimub Nordic Hotel Forumis Praxise Mõttehommik teemal “Eesti maksusüsteem: kelle koorem on raskeim”, kus poliitikud, akadeemikud, kodanikeühendused, ettevõtjad ja ametnikud arutlevad ühiselt Eesti maksusüsteemi hetkeseisu ja tuleviku üle.

Eesti maksusüsteemis on viimase aastakümne jooksul tehtud palju muudatusi, mis on mõjutanud maksukoormuse jaotust tarbijate, töötajate ja kapitaliomanike vahel. Osad maksutõusud on tehtud just viimasel paaril aastal seoses majanduskriisiga. Eesti maksusüsteemis on ka mitmeid omapäraseid tunnuseid võrreldes Euroopa teiste riikidega.

Praegu, lähenevate Riigikogu valimiste ja euroalaga liitumise eel on õige aeg küsida, kas Eesti maksupoliitika arengud ja eripärad on lahendanud Eesti ühiskonna probleeme või pigem tekitanud neid juurde.

Mõttehommiku tarbeks valmis Praxise analüütikute Andres Võrgu ning Risto Kaarna värske poliitikaanalüüs, milles kirjeldatakse senist maksukoormuse arengut ja struktuuri, tuuakse välja sellest tulenevad peamised jaotuslikud mõjud ja probleemid ning arutletakse Eesti maksusüsteemi tulevikuvalikute üle.

Mõttehommikul osalevad kõigi parlamendierakondade, olulisemate riigiasutuste, ettevõtete ja töötajate ühenduste, ülikoolide ja kodanike esindajad. Praxise Mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema.

Poliitikaanalüüs avalikustatakse Praxise veebilehel 13. aprilli hommikul kell 9:00. Praxise Mõttehommik jäädvustatakse videosalvestistena, mis avalikustatakse lähinädalatel ürituste sarja blogikeskkonnas.

Ajakirjanikel on võimalik saada Mõttehommikul osalejatelt vahetuid kommentaare peale selle lõppemist Nordic Hotel Forumis kell 12:00. 2010. aastal toimub veel üks Praxise mõttehommik: Digimõju tervishoius (mai 2010).